BUTTERFLY EFFECT SIGNATURE

BUTTERFLY EFFECT SIGNATURE

𝗕𝗨𝗧𝗧𝗘𝗥𝗙𝗟𝗬 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧 || 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘.

Hợp nhất nhiếp ảnh, nghệ thuật ánh sáng và hội họa, chúng tôi bắt đầu ghi lại theo cách riêng những cảm xúc mạnh nhất về giá trị tạo nên SBHN của một thập kỉ.

Nhìn lại những khoảng khắc đã có với những người bạn đặc biệt của mình, những khách hàng khiêm nhường tài giỏi, họ tìm thấy điểm chạm riêng tư với những thiết kế của SBHN, không hào nhoàng phô trương, muốn giữ cho riêng mình những điều đẹp đẽ.

Thực hiện bộ hình cùng nhiếp ảnh gia Tuấn Fr, tôi muốn cùng anh và đội ngũ SBHN lưu lại theo cách của riêng mình, điều chúng tôi trân trọng. Để mỗi khi mở cuốn sách mang tên SBHN, tôi nhìn thấy, lắng nghe, cảm nhận, hơi thở thời trang tạo nên từ khí chất từ những người phụ nữ tôi gọi là của riêng mình.

Butterfly Effect - từ khoá chúng tôi chọn cho năm thứ 10 SBHN.