SBHN Moc Chau

Mùa xuân năm 2022, tác phẩm của SBHN kết hợp cùng Nhiếp Ảnh Gia Tuấn Fr.  “Những tác phẩm đến công chúng, với cách tự do nhất của niềm tự hào…”  - 𝖧𝗈𝖺 𝖭𝗀𝗎𝗒𝖾𝗇 - Trên dòng chảy thời đại, sứ mệnh của SBHN sáng tạo dựa trên giá trị tinh hoa thêu đính thủ công. Trái tim, năng lực, tầm nhìn, chân lý sống tạo nên chất “sống” trong đội đồng hành và chất “hồn” cho từng tác phẩm.   Mộc Châu, tháng 1 năm 2022. Cảm quan tự nhiên, nét chiêm nghiệm chưa từng được khai phá. Những ghi nhận về cảm tưởng và hình ảnh SBHN, chất đương đại sẽ biểu lộ trên dáng vẻ của tác phẩm mang tên 𝗦𝗕𝗛𝗡. //  𝗦𝗕𝗛𝗡 In the spring of 2022, the work of SBHN in collaboration with Photographer Gia Tuan Fr. “Works that come to the public, with the most freedom of pride…” On the flow of the times, SBHN's mission is to be creative based on the quintessential value of hand-embroidered embroidery. Heart, energy, vision, living truth create the "living" substance in the companion team and the "soul" for each work. Moc Chau, January 2022. Natural senses, contemplative features have never been discovered. The notes on the feelings and images of SBHN, the contemporary quality will be reflected in the appearance of the work called 𝗦𝗕𝗛𝗡.