HERITAGE AODAI

HERITAGE AODAI

HERITAGE AODAI - một cách kể những câu chuyện rất riêng, không ngừng tìm về những giá trị di sản

HERITAGE AODAI viết nên những hành trình của một người phụ nữ hiện đại: thông minh, tự tin và độc lập, nhưng luôn tin rằng, sâu thẳm ở bên trong, luôn ẩn chứa những phần tinh hoa nhất của sự nữ tính, truyền thống và những giá trị di sản là điều cốt lõi để mình trở nên khác biệt. Đó là những giá trị tinh thần bằng cách tuyên ngôn kín đáo nhưng giàu thông điệp, duy nhất chỉ có ở SHE BY HOA NGUYEN.